BETALINGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

 1. Priser og pakninger kan forandres uten varsel.
 2. Priser er eks. mva. og gjeldende miljøgebyr.
 3. Ved bestilling erklærer kunden seg enig i våre betalings- og leveringsbetingelser.
  Bestillinger kan ikke annulleres uten skriftlig samtykke fra oss.
 4. Betalingsbetingelser er netto pr. 15 dager fra fakturadato hvis ikke annet er avtalt.
  Ved betaling etter forfallsdato betales gjeldende morarenter. Eventuell reklamasjon på faktura må skje innen 8 dager fra fakturadato. Mislighold av betalingsbetingelser medfører kreditstopp. Leverandøren bestemmer kreditgrensen. Bestillinger under kr. 500, - netto eks. mva. belastes ekspedisjonsgebyr på kr. 75, - hvis ikke annet avtalt. Uregistrerte kunder betaler med bankkort eller kreditkort direkte i vår nettbutikk.
 5. Bestillingsvarer leveres kun i hele pakninger på leveringstid. For produkter som ikke er lagervare, er leveringstiden uforbindtlig, da denne avhenger av våre produsenters leveringskapasitet. Vi tar ikke ansvar for leveringsforsinkelser som skyldes forhold vi ikke er herre over.
 6. Fraktkostnader belastes dersom ikke annet er avtalt.
 7. Hvis det forekommer skade eller manko ved varemottak, må kunden anmerke dette overfor transportselskapet.
 8. Varer tas ikke i retur uten skriftlig avtale. Er retur akseptert, belastes returgebyr 20% av fakturert nettobeløp, dog minimum kr. 200, - og maksimum kr. 2000, -. Retur må skje i originalembalasje. Returskjema skal være tydelig merket med ordrenr. / fakturanr. Returforsendelser skjer for kundens regning og risiko. Spesialbestillinger tas ikke i retur.
 9. Reklamasjoner må skje innen 8 dager fra forsendelsedato. Produkter med fabrikasjons -/ materiellfeil erstattes, etter at de er returnert franko og undersøkt av produsent. Vårt ansvar for mangler for den leverte varen omfatter ikke sekundære skader eller tap. Forøvrig vises til gjeldende kjøpslov.
 10. Tvister i tilknytning til leveranser skal søkes løst ved forhandlinger. Der forhandlinger ikke fører frem skal norsk lov være gjeldende. Verneting er på leverandørens forretningssted.